Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi powstał w 2000 r. Mieści się w siedzibie OIL przy ul. Czerwonej 3, we wspaniałych wnętrzach odrestaurowanej pofabrykanckiej willi. Ideą jego funkcjonowania jest integracja środowiska lekarskiego nie tylko na gruncie zawodowym, ale i towarzyskim. Służy lekarzom jako miejsce zwykłych spotkań przy kawie czy organizacji prywatnych imprez rodzinnych (wesela, chrzciny, komunie, jubileusze, konsolacje). Przede wszystkim jednak pełni rolę ośrodka inicjatyw kulturalnych i społecznych.Uwaga! X Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem - Wiatrem pisane - został odwołany! Odbędzie się w późniejszym terminie.

Uwaga!  X Ogólnopolski  KONKURS  LITERACKI  pod  hasłem  - Wiatrem pisane -  został odwołany! Odbędzie się w późniejszym terminie.

 

 

Okręgowa   Izba   Lekarska   w   Łodzi    na   wniosek    Literackiej   Grupy   Nieformalnej 

działającej przy łódzkim Klubie Lekarza  ogłasza  X Ogólnopolski KONKURS LITERACKI

pod hasłem „Wiatrem pisane”

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz studentów medycyny, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.

 
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze lub utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4  (czcionka 12, wydruk z interlinią i marginesami).  Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem) – należy przesłać najpóźniej do dnia 15 marca 2020 roku pod adres: 

Okręgowa Izba Lekarska  93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3 (z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN)

 

UWAGA: na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

 

Do zestawu tekstów  należy  dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, co teksty, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, jego adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.   

 

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji.  Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury  zastrzega  sobie  też  mozliwość  innego  podziału  nagród.   

 

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w niedzielę, 26  kwietnia  2020 roku  godz. 16.00 w Klubie Lekarza OIL w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3. Lureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wszelkich informacji  udzieli Iwona Szelewa w Sekretariacie OIL lub  pod nr tel. 42/ 683 17 01.                    Ilość odsłon: 60