Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi powstał w 2000 r. Mieści się w siedzibie OIL przy ul. Czerwonej 3, we wspaniałych wnętrzach odrestaurowanej pofabrykanckiej willi. Ideą jego funkcjonowania jest integracja środowiska lekarskiego nie tylko na gruncie zawodowym, ale i towarzyskim. Służy lekarzom jako miejsce zwykłych spotkań przy kawie czy organizacji prywatnych imprez rodzinnych (wesela, chrzciny, komunie, jubileusze, konsolacje). Przede wszystkim jednak pełni rolę ośrodka inicjatyw kulturalnych i społecznych.Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy i Konkurs Fotograficzny pod hasłem - Uchwycone obiektywem lekarza - termin nadsyłania prac - 6 października 2017 roku

 

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem - „Uchwycone obiektywem  lekarza” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

 

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,   towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  jury  złożone  z  profesjonalistów.   Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce. 

 

W  tym  roku  po  raz  pierwszy  zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  nadsyłania  zdjęć  w  wersji  papierowej. 

 

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  6  października  br. 

 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się  22  października  2017  roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do  27  października  br.

 

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego:

 

 

          Regulamin  Konkursu

 

1. Organizatorem  imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w Łodzi.

 

2. Impreza  ma  charakter  ogólnopolski.

 

3. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z  całej  Polski,  zapraszamy  także  lekarzy  praktykujących  za  granicą.

 

4. Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny.

 

5. Przyjmujemy  zdjęcia  przesłane:

  • drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  wystawa@oil.lodz.pl
  • na  nośnikach  danych  oraz  w  wersji  papierowej  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  ul.  Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
  • dostarczone  osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.

 

6. Każdy  uczestnik  Konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  8  zdjęć.

 

7. Fotografie  mogą  być  wykonane  w  dowolnej  technice.

 

8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG. Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna -  40 cm x 60 cm.

 

9. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  Konkursu  zdjęć   o  niskiej  jakości.

 

10. Do zgłoszonych  fotografii prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych  fotografii.

 

11. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych  prac.

 

12. Fotografie oceni  profesjonalne  jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Ogólnopolskiej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu  22  października  2017  roku.

 

13. Zwycięzca Konkursu  otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają  dyplomy.

 

14. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć w  materiałach  promujących  Ogólnopolską  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie  internetowej.

 

15. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów  zdjęć  powyższego  regulaminu.

 

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,

tel.  (0 42) 683 17 01Ilość odsłon: 553