Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi powstał w 2000 r. Mieści się w siedzibie OIL przy ul. Czerwonej 3, we wspaniałych wnętrzach odrestaurowanej pofabrykanckiej willi. Ideą jego funkcjonowania jest integracja środowiska lekarskiego nie tylko na gruncie zawodowym, ale i towarzyskim. Służy lekarzom jako miejsce zwykłych spotkań przy kawie czy organizacji prywatnych imprez rodzinnych (wesela, chrzciny, komunie, jubileusze, konsolacje). Przede wszystkim jednak pełni rolę ośrodka inicjatyw kulturalnych i społecznych.Zapraszamy do uczestnictwa w VII Ogólnopolskim KONKURSIE LITERACKIM pod hasłem - O miłości to i owo - termin nadsyłania utworów upływa 24 marca 2017 roku

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie wszystkich lekarzy  i lekarzy dentystów oraz studentów medycyny, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.

 
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze lub utwór prozatorski,
nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4  (wydruk z interlinią i marginesami). 
Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem) – należy przesłać najpóźniej do dnia 24 marca  2017 roku pod adres: 

Okręgowa Izba Lekarska  93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3       

(z dopiskiem na kopercie VI KONKURS LGN)

 

UWAGA: na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

 

Do zestawu tekstów  koniecznie trzeba  dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem,  w której znajdzie się imię i nazwisko autora,  jego adres pocztowy  oraz numer telefonu kontaktowego (ew. także adres e-mail).   

 

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach –
oddzielnie prozy i poezji.  Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe.   

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w niedzielę, 23 kwietnia  2017 roku  godz. 17.00 w  salach Klubu Lekarza OIL w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3. Lureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wszelkich informacji – również dot. noclegów – chętnie udzieli p. Iwona Szelewa w Sekretariacie OIL lub  pod nr tel. 42/ 683 17 01.                    Ilość odsłon: 342